Emlak Vergisinde 5 Yıllık Ücret Geri Alınabilir!

05 Aralık 2016
emlak vergisi

      Emlak vergisinde başta emekliler olmak üzere pek çok kesime muafiye tanınıyor. Ancak pek çok kişi haklarını tam bilmediği için ödemeye devam ediyor. Birçok vatandaş evinin büyüklüğü 200 metrekareyi geçmiyorsa emlak vergisi ödemeyebilir. Bu hakkı bilmeyip ödemişse son 5 yıllık dönemde yatırılan paralar geri alınabiliyor. Emlak vergisi 1986 yılından itibaren 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'na göre arazi, arsa ve binalar için ödeniyor. Bu tür taşınmazları olan vatandaşlar emlak vergisi ödemekle yükümlü bulunuyor. 2016 yılı emlak vergisi ödeme tarihleri 31 Mayıs Salı günü mesai bitimine kadar ilk taksitlerin yatırılması gerekiyor. ikinci taksit emlak vergisi ödemeleri ise 1 Eylül'de başlayıp 30 Kasım 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar devam edecek.
     
      Zamanında ödenmeyen vergiler için neler yapılacağı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 51'inci maddesinde düzenlenmesi Ödeme müddeti içinde ödenmeyen vadenin bitiş tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı yüzde 4 oranında gecikme zammı uygulanacak. Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesap ediliyor. Emlak vergisinde tek mesken sahipleri için mafiyet uygulaması da bulunuyor. Uygulama kapsamında 200 metrekareyi geçmeyen tek mesken koşulu aranıyor. muafiyetten yararlanabilecek kimseler arasında emekliler de yer alıyor. Ancak bu haktan yararlanmak için bu kişilerin 29 bin TL'yi aşan menkul sermaye iradı gelir olmaması gerekiyor. Menkul sermaye iradı geliri faiz, repo, fon kar payı vs. gelirlerini kapsıyor.
     
      Emlak vergisinden muaf olmak için aranan şartlar; 200 metrekareden küçük tek meskene sahip olmak, gelir sahibi olmamak, yazlık eve sahip olmamak, bir başka meskende hisse sahibi olmamak, ev hanımı, engelli, gazi, işsiz, dulyetimler ve emeklilerden biri olmak. Yurt dışından emekliliği olup Türkiye'de mülkü olanların bu imkandan faydalanabilmeleri için; Türkiye'de kurulmuş sosyal güvenlik kurumlarından (Emekli Sandığı, Bağkur, SSK/SGK) emekli olmuş olmak şarttı aranıyor. Emekli bir kişi sahip olduğu tek konutu işyeri olarak kullanılmak üzere kiraya verdiğinde ise yine emlak vergisinden faydalanamaz. Bu imkan sadece konutlar için geçerli. Emekli olup başka bir işte çalışan vatandaşlar da emlak vergisi muafiyetinden yararlanamaz. Yıl içinde emekli olanlar, takip eden yılın başından itibaren sıfır oranlı emlak vergisinden yararlanabilirler. Sıfır oranlı emlak vergisinde sadece emeklinin kendi üzerinde kayıtlı olan gayrimenkullere bakılıyor yani eşinin gayrimenkulü olması muafiyeti engellemez. Her ikisi de bundan faydalanabilir.
     
      Emlak vergisi muafiyeti olduğunu bilmeden ödeme yapanların iadesine yönelik konu ile ilgili olarak ödenen vergilerin geri alınması da mümkündür. Bunun için mükellefinbelediyeden düzeltme yoluyla yersiz ödediği vergilerin iadesini talep etmesi gerekiyor. İade talepleri geriye dönük 5 yıl süre için yapılabiliyor. Gerçek dışı beyanda bulunup muafiyetten faydalananların da emlak vergisi muafiyetinden faydalanmak için belediyeye durumu bildirmeniz gerekiyor. Ancak belediye çeşitli kamu kuruluşlarından ve özel kuruluşlardan toplayacağı bilgi ile ya da tapu kayıtlarının kontrolü yöntemiyle beyanınızın doğruluğunu araştırma hakkına sahip. Bu araştırmalar sonunda, eğer mükellefin gerçek dışı beyanda bulunduğunu tespit ederse, alınmayan vergiyi, vergi tutarında vergi ziyaı cezası ve gecikme faiziği ile birlikte alacaktır.
     
      KAYNAK: Milliyet (Hülya ÇAKICI)