Çevre Dostu Yeşil Binalar Ömrü Uzatıyor!

17 Mayıs 2016
Çevre Dostu Yeşil Binalar Ömrü Uzatıyor

      Çevre dostu binalar sadece enerji ve su tasarrufu sağlamakla kalmayıp bina sakinlerinin sağlığına ve konforuna da sağlıyor. Araştırmalara göre, çevre dostu yapılarda çalışanların ya da yaşayanların diğer binalardakilere göre daha az hastalandıkları, ömürlerinin uzadığı ve çalışma performanslarının da daha yüksek olduğu gözlemleniyor.
     
      Küresel ısınma ve temiz su arzı gibi çevresel sorunların giderek ciddi boyutlara ulaştığı bugünlerde çevre dostu projelere olan talep de günden güne artıyor. Araştırmalar, insan hayatının yaklaşık yüzde 90'ının binalarda geçtiği için dünyadaki enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 40'ının, su tüketiminin ise yaklaşık yüzde 30'unun binalardan kaynaklandığını ortaya koyuyor.
     
      Çevre dostu binaya giden süreçte en önemli adım ise söz konusu binanın tasarımı. Dolayısıyla bütün tasarım ve uygulama süreçlerinde çevre ve enerji odaklı hareket etmek gerekiyor. Bunun için de dünyaca kabul edilmiş ve uygulanmakta olan değerlendirme ve sertifikasyon sistemlerinden LEED sertifikasyonuna sahip olmak projenizin gerçek anlamda doğa dostu olduğunu belgeliyor.