Boş Daireye Aidat Ödenir Mi?

13 Şubat 2016
boş eve aidat

      Apartmanda ödemesi gereken giderler içerisinde aidatta da bulunuyor. Peki dairesi boş olan aidat öder mi? Boş daire için aidat ödenir mi? diyorsanız işte yanıtı…
     
      Kat malikleri daireyi satın aldıkları aydan itibaren oturmasalar da aidat ödemek durumunda oluyor. Aidatlar ortak kullanım alanlarının giderleri ve günlük hizmetlerin giderleri için tahsil ediliyor.
     
      Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yer alan aidat esasarına göre, boş daireler için de aidat ödemesinin yapılması gerekiyor. Oturmadıkları evin aidatını ödemek istemeyen kat malikleri de bu ev için aidat vermek ile sorumlu oluyor. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen kat maliklerine, icra takibi yapılabiliyor.
      Söz konusu aidat kanun hükümleri şu şekilde sıralanıyor:
      “Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.
     
      Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir.
     
      Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.”
     
      KAYNAK: Emlakta Gündem